logo

Søk

Fullført master i Karriereveiledning

Karriereveileder Gøril Erikstad som jobber på Karrieresenteret Vestfold fullførte master i Karriereveiledning januar 2019. Tittelen på masteroppgaven er «Veiledning i offentlige sektor – teori og praksis».

Tema for oppgaven er læring og kompetanseutvikling.

Spørsmål hun har stilt har for det første vært i hvilken grad ansatte i NAV som har deltatt på videreutdanningsstudiet «Veiledning i offentlig sektor» opplever det som et nyttig grunnlag for deres læring og utvikling av profesjonell kompetanse. Det andre spørsmålet er i hvilken grad de opplever at det får bruk for sin veiledningskompetanse etter avsluttet utdanning.

Forskningsspørsmålene er stilt med utgangspunkt i en nysgjerrighet på om de blir bedre rustet til å gjøre en god jobb som veileder. Hva trekker de fram av innhold og gode læremetoder underveis i studietiden? Hvilken betydning har det for dem at teori og praksis er nært knyttet sammen? Hva av det de har lært har de tatt med seg inn i sin arbeidshverdag og i sine veiledningssamtaler? Opplever de at har utviklet sin kompetanse som veileder?

For å besvare spørsmålene har Erikstad gjennomført dybdeintervjuer med seks NAV-veiledere som har gjennomført studiet. De viktigste funnene er at det har stor betydning for veiledernes læring og utvikling at studiet var erfaringsbasert. I dette ligger det at læringsaktivitetene tar utgangspunkt i og har fokus på reelle utfordringer veilederne møter i veiledningshverdagen.

Gjennom refleksjon over egne erfaringer har de blitt bedre i stand til å analysere og begrunne valg de tar i løpet av veiledningssamtalene. Gjennom praktiske øvelser med ulike metoder har de blitt tryggere på å bruke sin nye kompetanse  i egen praksis. Veilederne har utviklet en veiledningskompetanse og personlig kompetanse der de i større grad gir veisøkerne mulighet til å ta eierskap og ansvar for egne handlinger og valg.

 

Masteroppgaven

 

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern