logo

Søk

Fullført master i Karriereveiledning

Karriereveileder Anette Vagge Slåtto, som jobber på Karrieresenteret Vestfold, har nå fullført sin masteroppgave i Karriereveiledning. Tittelen på oppgaven hennes er "To karrierer i ung alder". Temaet hun belyser er hvordan fem toppidrettsungdom kombinerer en idretts- og skolekarriere.

Hvilke ferdigheter utvikler ungdommene for å mestre to karrierer i ung alder, og hvordan kan eventuelt denne karrierekompetansen brukes i fremtidig arbeid? Er spørsmål hun har stilt seg.

Et hovedfunn i arbeidet er at ungdom som driver med idrett på toppnivå, normalt vil ha gode betingelser for å utvikle karrierekompetanse som er etterspurt i arbeidslivet. Gjennom toppidrettens strukturerte aktiviteter og arbeidsmiljø, utvikles noen generelle ferdigheter som det å sette seg tydelige og konkrete mål, og deretter jobbe planmessig for å oppnå målet. Slike ferdigheter blir i idrettsverden omtalt som overførbare ferdigheter.

Det systematiske arbeidet disse ungdommene legger ned i å kunne utvikle sin iderettskarriere, synes å smitte over på skolearbeidet. Informantene innehar karrierekompetansen ervervet fra idretten som også kan overføres til fremtidige arbeidsforhold. Slåtto argumenterer for at informantenes ønske om selvrealisering i idrett ikke er i konflikt med arbeidsmarkedets behov, men tvert imot kan gjøre dem attraktive i arbeidslivet.

Utfordringen er at det for disse ungdommene ikke er så lett å sette ord på disse ferdighetene, eller være seg dem bevisst. Her kan karriereveiledning spille en viktig rolle mener Slåtto.

Masteroppgave "To karrierer i ung alder"

 

 

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern