logo

Søk

Lærling

Dersom du tar sikte på å avlegge fag- eller svenneprøven i et lærefag og bli lærling, kan du inngå lærekontrakt med en lærebedrift. Opplæringskontorene har et stort nettverk av lærebedrifter som  de samarbeider med i opplæringen av lærlinger. Informasjon om disse kontorene og bedriftene finner du på denne nettsiden til opplæringskontorene.

Mot en yrkeskompetanse

Det er ulike veier å gå for å nå frem til en yrkedsfaglig kompetanse. Dette gir gode muligheter til at du kan velge det studieforløpet som passer deg. Er du praktisk orientert, kan kanskje praksiskandidat- eller lærekandidatordningen være riktig vei for deg. Er du mer teoretisk orientert, ønsker du kanskje å gå tre år på videregående skole. 

Programfag og ulike programområder på videregående skoles nivå, kan du lese mer om på vilbli sin nettside.

 

 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern