logo

Søk

Lærekandidat

Dersom du tar sikte på en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve, kan du inngå opplæringskontrakt med en lærebedrift. Da er du lærekandidat og tar en kompetanseprøve ved endt opplæringsløp.

Hvis det i løpet av læretiden viser seg at du likevel kan oppnå full yrkeskompetanse, kan opplæringskontrakten endres til ordinær lærekontrakt med fag-/svennebrev som mål. Du må ha samtykke fra yrkesopplæringsnemnda for å gjøre dette.

Lærlingens rettigheter og plikter

Som lærling skal du delta aktivt i både opplæringen og verdiskapningen i lærebedriften. Du har rett til å få den opplæringen som læreplanen fastsetter. Samtidig har du plikt til å delta aktivt for å nå opplæringens mål, og til å delta i planleggingen og vurderingen av ditt eget læringsarbeid.

Du må møte til den fag-/svenneprøven lærebedriften melder deg opp til.

Læretiden er fastsatt i lærekontrakten din ut fra en normal arbeidstid i faget. Du er arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale, bl.a. når det gjelder arbeidstid, ferie og fridager. 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern