logo

Søk

Fagkonferansen om karriereveiledning 3. og 4. mai 2017

Konferansen vil forgå på Hotell Klubben i Tønsberg og har temaet Omstilling og endring – samfunnets påvirkning på karriereveiledningen.

Program onsdag 3. mai

08.30 – 09.00             Registrering

09.00 – 09.15             Kulturelle innslag, elever fra Greveskogen videregående skole

09.15 – 09.25             Åpning av konferansen, Bjørn-Kristian Svendsrud, leder Hovedutvalg

                                   for utdanning

09.25 – 09.30             Velkommen til konferansen, Christine Ingebrethsen Rise, rådgiver LO

09.30 – 10.15              Nasjonal kompetansestrategi, Gina Lund, direktør Kompetanse Norge   

10.45 – 12.00             I hvilken grad er videregående opplæring en vei inn i ulike deler av  

                                   arbeidsmarkedet? Håkon Høst, forsker ved Nordisk institutt for studier                        

                                   av innovasjon, forskning og utdanning.

13.00 – 13.10              Informasjon om «Aktiv økt»,

                                    plenumssalen                                                                                     

13.10 – 15.00             Aktiv økt, NHO, LO, Ungt entreprenørskap, Opplæringskontorer

15.00 – 16.00             Grønt skifte. Hvor kommer de nye jobbene? Lene Westgaard-Halle,               

                                   leder for finans i Zero        

 

Program torsdag 4. mai

09.00 – 09.15             Kulturelle innslag, elever fra Greveskogen videregående skole

09.15 – 09.30             Stemme fra en god lærebedrift,  

09.30 – 10.30             Hva betyr en oppdatert yrkesutdanning for arbeidslivet?

Arvid Ellingsen, Spesialrådgiver LO og

Kristian Ilner, Seniorrådgiver NHO 

10.30 – 11.00             Pause og utsjekk

11.00 – 12.00              «Nytt og annet…….», plenumssalen

                                       Med blant annet informasjon om:

  • Integreringsmottaket i Larvik, Anette Vaage Slåtto Karrieresenteret Vestfold  

  • Status i arbeidsmarkedet, Linda Bredesen NAV og Vivil Hunding Strømme NHO

  • Status læreplasser, Egil Aadne FOFA (Opplæringskontorene)

  • Byggcamp 2017,

12.15. – 12.55             «Omstilling og endring», Anita Krohn Traaseth, direktør Innovasjon

                                        Norge

12.55 – 13.00             Oppsummering, Christine Ingebrethsen                                                              

13.00 – 14.00             Lunsj og vel hjem!

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern