logo

Søk

Kan karriereveiledning bidra til et mer rettferdig samfunn, og i så fall hvordan? 28.september

Karrieresenteret Vestfold har gleden av å invitere deg til et nytt seminar for rådgivere i skolen, veiledere i oppfølgingstjenesten, veiledere i NAV, ansatte på opplæringskontorene og andre som arbeider med karriereveiledning.

 

Kan karriereveiledning bidra til at flere mennesker får bedre karrieremuligheter og at det blir mindre ulikhet i samfunnet?

Mange veiledere motiveres av å skulle bidra til dette, og utjevning av ulikhet er noe av begrunnelsen for å ha et offentlig karriereveiledningstilbud. Samtidig hevder enkelte forskere at karriereveiledere – til tross for gode intensjoner –, i praksis bidrar til å øke urettferdighet og legitimere sosiale forskjeller. I denne workshopen skal vi reflektere over hva som kjennetegner et rettferdig samfunn, ulike roller karriereveiledningen kan ta, og hvordan karriereveiledning kan bidra til økt rettferdighet. Det blir en blanding av forelesning og arbeid med oppgaver.

Foreleser:       Kristin Midttun. I fjor fullførte Kristin «Master in Career Education, Information and Guidance in Higher Education” ved University of Warwick. Hun har mange års erfaring som karriereveileder ved Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, og jobber nå i Nasjonal enhet for karriereveiledning i Vox. I Vox jobber hun blant annet med etiske retningslinjer, brukerundersøkelser, veilederforum.no og skriving av rapporter.

 

Tidspunkt:      28. september fra kl. 11.30 – 14.30
(kaffe og rundstykker serveres fra 11.00) Merk at vi begynner kl. 11.30 og ikke 12.00!


Sted:  Scandic Park Sandefjord

 

Påmelding:     post@karrierevestfold.no innen 22. september 2016

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern