logo

Søk

Overganger – ungdomsskole – videregående skole – høgskole - arbeid

Karrieresenteret Vestfold ønsker rådgiverne i skolen og veilederne i NAV velkommen til et nytt seminar 28. oktober med fokus på utfordrende overganger for ungdom og unge voksne.

Program for dagen:

11.30 – 12.00 Kaffe

12.00 – 13.30  «Innafor på ungdomsskolen – utafor på videregående skole?»

                        Sosiale overganger sett fra et ungdomskulturelt perspektiv

                        v/Willy Aagre, Institutt for pedagogikk og skoleutvikling,

                        Høgskolen i Buskerud og Vestfold

13.30 – 13.45  Pause

14.00 – 15.00  «Derfor bør du velge utdanning!»

                        v/Gisle Hellsten, Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo

 

Tid:                 Onsdag 28. oktober kl. 12.00 – 15.00

Sted:               Møterom Oseberg, Fylkeshuset, Tønsberg

Påmelding til post@karrierevestfold.no innen onsdag 21. oktober. Først til mølla prinsippet gjelder. Vi har 56 plasser.

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern