logo

Søk

Høyere studier – hvordan takler ungdommene våre dette?

Karrieresenteret Vestfold ønsker velkommen til seminar onsdag 16. september 2015. Vi ønsker å sette fokus på hvordan elever takler overgangen til høyere studier

Program for dagen:

11.30 – 12.00 kaffe og rundstykker

12.00 – 13.30 Elevrollen versus studentrollen.

Utfordringer for nye studenter i høyere utdanning

v/Mattias Øhra, høgskolelektor, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

13.30 – 13.45 Pause

13.45 – 14.15 HURRA/HJELP; jeg er student!

v/Thorvald Tangjerd Abrahamsen, rådgiver, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

14.15 – 15.00 Studentenes egne erfaringer etter ett år på høgskolen

v/studenter som tidligere har gått på Sandefjord videregående skole og Kompetansebyggeren Vestfold

 

Tid: Onsdag 16. september kl. 11.30 – 15.00

Sted: Scandic Park Sandefjord

Påmelding til post@karrierevestfold.no innen onsdag 9. september 2015

 

 

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern