logo

Søk

Verdier som grunnlag for kultur og handlinger

Karrieresenteret Vestfold og Utdanningsavdelingen i Vestfold fylkeskommune har gleden av å invitere deg til seminar med filosofen og forfatteren Einar Øverenget.

Einar Øverenget er en etterspurt foredragsholder, og vi skal ha to seminarer med ham. Temaene er felles verdigrunnlag og håndtering av dilemmaer i veiledningen.

Temaet for seminaret 19. mars er:

Verdier som grunnlag for kultur og handlinger

Temaet for seminaret 21. mai er:

Hvordan håndtere ulike dilemmaer som rådgiver/veileder?

Denne invitasjonen gjelder 19. mars. Det kommer en ny for 21. mai etter påske. 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern