logo

Søk

Midtøsten – hva skjer?

Økt kunnskap – økt forståelse – bedre veiledning? Karrieresenteret Vestfold i samarbeid med Tønsberg Voksenopplæring og NAV har gleden av å invitere alle som jobber med flyktninger og innvandrere til en fagdag.

 Målet med dagen er at vi skal få kunnskap om i hvilke systemer/regimer/kulturer innvandrere fra denne delen av verden har levd i. Denne kunnskapen er viktig å ha med seg i kommunikasjon med minoritetsbefolkningen. Vi vil få foredrag på systemnivå, Cecilie Hellestveit og Kai E. Kverme og foredrag på individnivå, Nora Ingdal og Mona Abdel-Fadil.

Tid: Onsdag 5. februar 2014 kl. 08.30 – 15.30 (lunsj inkludert)

Sted: Auditoriet, Statens park, Tønsberg

Påmelding til post@karrierevestfold.no innen onsdag 29.01.2014 - «først til mølla prinsippet» gjelder.

Program:

08.30 – 09.00

Kaffe

 

09.00 – 10.20

Irak – et skjørt samfunn i en turbulent region

Cecilie Hellstveit,

International Law and

Policy Institute

10.20 – 10.40

Pause

 

10.40 – 12.00

Asads Syria; Garantist for stabilitet eller pyroman brannmann?

Kai E. Kverme,

Universitetet i

Oslo

12.00 – 12.30

Lunsj

 

12.30 – 13.50

Syrias fremtid starter med barna - situasjonen for syriske internt fordrevne og flyktninger med vekst på ernæring, helse og utdanning

Nora Ingdal,

Redd Barna

 

13.50 – 14.00

Pause

 

14.00 – 15.30

Trenger man spesielle verktøy for å kommunisere med minoritetsbefolkningen?

Mona Abdel-Fadil,

Middle East and

Multicultural Consulting

Om foreleserne:

Cecilie Hellestveit er samfunnsviter og jurist, med lang fartstid som forsker på Midtøsten og konflikter. Hellestveit er arabisktalende og har fulgt utviklingen i Irak siden 2002. Hun har vært tilknyttet Institutt for fredsforskning, UiO ved Senter for menneskerettigheter og Institutt for kulturelle og orientalske studier, Norsk utenrikspolitisk institutt og er for tiden tilknyttet International Law and Policy Institute. Hellestveit har nylig ferdigstilt en doktoravhandling om folkerett og borgerkriger ved juridisk fakultet, UiO.

Kai E. Kverme er prosjektkoordinator ved Senter for Islam og Midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo. Han har gjennom en årrekke forsket på libanesisk politikk, først på Hizballah og i de siste årene på kampen om lederskap blant Libanons kristne.

Nora Ingdal er seksjonsleder for strategisk analyse i Redd Barna. Hun har tidligere vært daglig leder i Nordic Consulting Group, landdirektør for Norsk Folkehjelp i Midtøsten og redaktør av Verdensmagasinet X. Nora snakker arabisk og kjenner forholdene i Palestina, Syria, Libanon og Jordan godt.

Mona Abdel-Fadil har PhD fra UiO, med etnografi og Midtøsten som spesialfelt. Mona Abdel-Fadil har i tillegg mange års erfaring fra flyktningarbeid og det praktiske integreringsfeltet i Norge – inkludert kompetanseheving, kursing og veiledning av ulike yrkesgrupper. Hun driver nå eget firma med navn "Middle East and Multicultural Consultiing"

 
 
  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern