logo

Søk

Work Interest Explorer (WIE)

 

Work Interest Explorer (WIE) - lær systematisk interesseutforsking som et hjelpemiddel til å hindre frafall og feilvalg!

Tidligere tenkte man seg at interesser var noe man testet. Nå tenker man at interesser er noe man utforsker og konstruerer. Det er mange årsaker til frafall og feilvalg men en av dem er overfladisk utforsking av interesser. Lær hvordan du kan bruke WIE som et hjelpemiddel til å unngå feilvalg og bygge en karrierenarrativ som innebærer at eleven definerer seg selv inn i en skole eller arbeidsrolle.

Karrieresenteret Vestfold i samarbeid med Utdanningsavdelingen på Vestfold fylkeskommune har gleden av å invitere rådgivere i grunn- og videregående skole, oppfølgingstjenesten og opplæringskontorene til kursdag med ovennevnte tema.

Kursholder: Arbeidspsykolog Arne Svendsrud v/Høgskolen Østfold/Arbeidsmarkedsbedriftene

Dato: Onsdag 19. oktober

Tid: 09.00 – 15.00

Sted: Møterom Oseberg, fylkeshuset Tønsberg

Påmelding til :

post@karrierevestfold.no

innen 7. oktober (på dette kurset er det begrensede plasser, og først til mølla prinsippet gjelder)

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern