logo

Søk

Overgang fra videregående skole til høgskole

Overgang fra videregående skole til høgskole

Karrieresenteret Vestfold har i samarbeid med Utdanningsavdelingen på Vestfold fylkeskommune gleden av å invitere rådgivere i grunn- og videregående skole, oppfølgingstjenesten, opplæringskontorene og veiledere i Nav til et seminar med forelesere fra Høgskolen i Vestfold.

09.00 – 09.30 Hvordan møter Høgskolen i Vestfold sine nye studenter?

Hvilke aktiviteter kan vi tilby utenom studiene? v/viserektor Anne Fængsrud

09.30 – 10.30 Motivasjon, mestring og muligheter – et veiledningsprosjekt

for å hjelpe studentene til å lykkes v/prosjektleder Mari Birkelund Bjørn

10.30 – 10.45 Pause

10.45 – 11.45 Delstudier i utlandet? Internasjonalisering i høyere utdanning

v/ leder for Internasjonalt kontor Maija Heinila

11.45 – 12.30 Lunsj

Dato: Onsdag 21. september

Tid: 09.00 – 12.30 inklusive lunsj

Sted: Møterom Oseberg, fylkeshuset

Påmelding til post@karrierevestfold.no innen 14. september. 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern