logo

Søk

”Hvordan hjelpe elevene med å unngå feilvalg?”

”Hvordan hjelpe elevene med å unngå feilvalg?”

En innføring i RIASEC-basert karriereveiledningsmetodikk og en gjennomgang av det billedbaserte interesseverktøyet Jobpics og det nettbaserte interesseverktøyet Work Interest Explorer (WIE)

Karrieresenteret Vestfold har i samarbeid med Utdanningsavdelingen på Vestfold Fylkeskommune gleden av å invitere rådgivere i grunn- og videregående skole og oppfølgingstjenesten til en konferanse med den dyktige og engasjerte foredragsholderen Arne Svendsrud.

Arne Svendsrud er psykolog fra Universitetet i Oslo og spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har arbeidet i mange år med karriereveiledning og har utviklet en rekke karriereveiledningsverktøy som er mye i bruk innenfor feltet. Han driver også høgskolestudier innenfor karriereveiledningsfeltet i regi av Høgskolen i Østfold.

Dato: Onsdag 9. mars 2011

Sted: BI Framnes, Sandefjord

Tid: 09.00-15.00 inklusive lunsj

Påmelding til post@karrierevestfold.no innen 20. februar 2011. 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern