logo

Søk

Jobb og studier i utlandet

Onsdag 27.01.10 kl. 09.00 Tema: Jobb og studier i utlandet

Karrieresenteret Vestfold har en glede av å invitere rådgivere i skoleverket, oppfølgingstjenesten og ansatte i Nav til miniseminar med innlegg fra Eures, eurodesk, Aktiv Ungdom og Vestfold fylkeskommune. Tema for miniseminaret er hvordan man kan benytte disse aktørene som verktøy i veiledning av unge personer til arbeid og studier i utlandet.

Fred S. Gundersen fra Eures Vestfold åpner med noen generelle betraktninger rundt det å jobbe og studere i utlandet. Hun vil også ta for seg hvordan man kan bruke Eures i prosessen med å finne seg ordinære arbeid eller sommerjobber i Europa. Deretter vil Hege Andreassen fra Vestfold fylkeskommune fortelle om internasjonaliseringsprogrammet for lærlinger. Aktiv Ungdom vil så presentere sin volontørtjeneste. Kanskje noen av ungdommene dere jobber med kunne hatt interesse og nytte av frivillig arbeid i utlandet? Avslutningsvis vil Daniel Sellevoll fra eurodesk presentere hvem de er og hvordan www.eurodesk.no kan være et viktig verktøy for rådgivere og Nav ansatte.

Velkommen til et faglig og læringsrikt miniseminar.

Dato: 27. januar 2010

Sted: Karrieresenteret Vestfold, Fjordgaten 2 i Tønsberg

Tid: 09.00 – 12.00

Påmelding innen 22. januar 2010 til arnee@karrierevestfold.no. For mer informasjon om organisasjonene som skal bidra med innlegg kan du gå inn på :

www.eures.no

www.eurodesk.no

www.aktivungdom.eu

Vestfold fylkeskommune - Internasjonalisering 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern