logo

Søk

På Karrieresenteret Vestfold veileder vi en sammensatt gruppe mennesker med ulike behov. Derfor benytter vi ulike verktøy i veiledningen vår. Det er samtalene vi har med veisøkerne som er det viktigste i veiledningen. Noen ganger er det behov for å ta i bruk verktøy i tillegg til samtalene.
Valg av verktøy styres av den enkelte veisøkers behov for bistand videre i sin prosess.
Du finner informasjon om de ulike verktøyene vi er sertifisert til å bruke her på nettsiden vår.

 

 

 

 

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern