logo

Søk

Du er her:

Jobpics

Jobpics er et billedbasert interesseverktøy basert på RIASEC systemet, som er et internasjonalt kodesystem for bestemmelse av yrkestyper.

Yrkene er sortert i kategoriene: Praktisk ( R ), Teoretisk ( I ), Kunstnerisk ( K ), Sosial ( S ), Foretaksom ( E ), og Systematisk ( C ). Verktøyet er utarbeidet av arbeidspsykolog Arne Svendsrud.

Dette er et prosessverktøy som brukes for å få ideer om yrkesvalg. Det består av 189 billedkort. Verktøyet kan brukes av både ungdom og voksne. Det er godt egnet for personer med lese-og skrivevansker, svake norskkunnskaper, ADHD og andre som av ulike årsaker ikke trives godt med tekstbaserte verktøy. Jobpics hjelper til med å systematisere interesseområder og yrker. Det brukes som et supplement til veiledningssamtaler og andre verktøy i en yrkesvalgsprosess sammen med veileder.

     

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no