logo

Søk

Du er her:

 

Vestfold Fylkeskommunen 070610

Vellykket karrierekurs på Karrieresenteret i Vestfold.

- Som å vinne i Lotto. Følelsen av å være ubrukelig er erstattet med fremtidstro, sier Gine Svendsen. Hun er en av 19 unge arbeidsløse mennesker fra Horten som har deltatt på karriereplankurs hos Karrieresenteret i Vestfold og staket ut sin vei gjennom utdanning, mot arbeid. Karrieresenteret i Vestfold åpnet september 2009, og er et partnerskap mellom NAV og Vestfold fylkeskommune.
Stine Fagermo og Anette Røed - fornøyde kursdeltakere

Stine Fagermo og Anette Røed er godt 
fornøyd med karriereplankurset i regi av
Karrieresenteret i Vestfold.
Foto: Sonja Susnic

For mange unge slutter i videregående opplæring uten å fullføre. Det er behov for mange ulike tiltak som kan bidra til at flere fullfører et videregående utdanningsløp, og får den grunnleggende kompetansen som kreves for å studere videre eller kvalifisere seg til arbeidslivet. Ungdomskurset, eller karriereplankurset, i regi av Karrieresenteret i Vestfold og NAV Horten har oppnådd meget gode resultater og er et synlig bevis på at det finnes løsninger.

Karriereplan
Karrierekurset for unge mennesker i alderen 20-30 år, som er registrert arbeidsledig og ikke har fullført videregående opplæring har gått over 7 uker. Hensikten med kurset har vært å veilede de unge slik at de blir i stand til å fullføre videregående opplæring. Deltakerne har vært samlet hver fredag, i tillegg har de hatt en individuell samtale med veileder på Karrieresenteret hver uke. Mellom de avtalte treffpunktene har deltakerne løst oppgaver for å rydde unna hindringer på veien mot målet. 

Av de 21 som var med fra starten i april har 19 laget karriereplaner som forteller hvor veien går videre. Fra høsten av skal 6 elever begynne på studieforberedende kurs, 1 skal tilbake til den videregående skolen, mens de resterende styrer mot fagbrev. Underveis er mange små og større hindre ryddet av veien. Det er gjort grundige kartlegginger for å få full oversikt over den enkeltes kompetanse og sikre riktig utgangspunkt for fremtidsplanleggingen.
 

Gine Svendsen har deltatt på karriereplankurs på Karrieresenteret i Vestfold

I løpet av karriereplankurset har Gine 
Svendsen satt seg som mål å bli barne-
vernspedagog. 
Foto: Bernhard Grønnevik

 

 

 

 

Fremtidstro
Gine Svendsen var barne- og ungdomsarbeider. Når hoftene begynte å streike ble det vanskelig å fortsette fordi jobben var fysisk krevende, til slutt gikk det ikke lenger og hun endte opp i ledighetskøen hos NAV.
- Det var ikke lett å finne passende arbeid. Jeg fikk etter hvert en følelse av å være ubrukelig. Når jeg etter et halvt år fikk tilbud om dette kurset følte jeg lettelse. Målet mitt er å bli barnevernspedagog. Jeg har fått gode råd, hatt meningsfulle samtaler med veilederen min, som har vært til stor hjelp. Det er som en restart. Til høsten tar jeg opp fag fra videregående for å skaffe meg studiekompetanse, forteller Gine og legger til at humøret er blitt bedre for hver uke som har gått.

Gine forteller at alle deltakerne er godt fornøyde. - Vi er blitt loset inn i tankeprosesser som har gjort oss mer bevisste på hva vi vil, og vi har laget konkrete planer for veien videre. Det er befriende å vite hvor vi skal og hvordan vi skal komme dit. Kjempebra, sier Gine. – Hver av oss har tilbud om oppfølgingssamtaler til høsten. Det ser lyst ut. Ingen har lyst til å leve av trygd på NAV. Det gjør noe med stoltheten, alle vil videre. Alle på kurset ville ut av den onde sirkelen de var inne i, det har vi klart, avslutter Gine med et smil. 

Tekst: NAV

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern