logo

Søk

Du er her:

 

Vestfold Fylkeskommune 070909

Karrieresenteret Vestfold åpnet

Karrieresenteret Vestfold ble høytidelig åpnet av fylkesvaraordfører Tom E.B. Holthe og NAVS fylkesdirektør Trine Heibø Holm fredag 4. september. - Karrieresenteret i Vestfold vil være beredskap for hele fylket, med sin direkte veiledningsfunksjon, og som et ressurs- og kompetansesenter for ansatte i NAV og rådgivere i ungdomsskoler og videregående skoler, sa fylkesvaraordfører Tom E.B. Holthe under åpningen.

Fylkesdirektør i NAV Trine Heibø Holm, leder av Karrieresenteret Kjersti Furhovden og fylkesvaraordfører Tom E. B. Holthe
Fylkesdirektør i NAV Trine Heibø Holm, leder av senteret 
Kjersti Furhovden og fylkesvaraordfører Tom E.B. Holthe under
åpningen av Karrieresenteret Vestfold fredag. 
FOTO: Cecilie Langklep Bjørnøy, Vestfold fylkeskommune.

Leder av senteret, Kjersti Furhovden, sa i sin åpningstale at arbeidet med nyetableringen har vært en spennende prosess. Hun benyttet anledningen til å takke sine eiere for tilliten. – Samarbeidet med NAV og fylkeskommunen har gått på skinner. Vi har hatt gode diskusjoner, og jeg har følt at jeg har blitt lyttet til og jeg har fått gode råd, sa Kjersti Furhovden.

Ressurs- og kompetansesenter for Vestfold

Fylkesvaraordførerer sa i sin åpningstale at gjennom arbeidet med Kunnskapsløftet lå en forventning om at fylkeskommunen tok ansvar for å styrke karriereveiledningen. Noe man har arbeidet med siden 2006 gjennom Prosjekt for yrkes – og utdanningsveiledning. I august 2008 inngikk fylkeskommunen og NAV en partnerskapsavtale om etablering av et karrieresenter. - Det er viktig at våre unge tar bevisste valg, og det er viktig av vi kan veilede voksne inn i utdanningsløp som gir grunnlag for arbeid. Dette er av vesentlig betydning for den enkelte og for verdiskapningen i regionen, sa fylkesvaraordføreren.

God faglig kompetanse avgjørende

– Vi er veldig fornøyde med dere som har takket ja til å jobbe her, sa fylkesdirektør i NAV Trine Heibø Holm. Dere besitter god faglig kompetanse, har lang erfaring innenfor feltet og god kjennskap til hvilke tilbud eierne deres besitter, noe som har stor betydning i forhold til at senterets tilbud skal være et supplement til de tjenestene NAV og fylkeskommunen gir, sa fylkesdirektøren.

Fylkesrådmann Mette Bjune benyttet anledningen til å gratulere de ansatte med dagen. Hun la vekt på at NAV og fylkeskommunen vil følge utviklingen med stor interesse og ikke minst være tilgjengelig også som diskusjonspartner for senterets leder når behovet for fremtidige avveininger og beslutninger melder seg. 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern