logo

Søk

Du er her:

 

Østlandsposten 030909

Les intervju med lederen av det nye senteret her:

(av:Bjørn-Tore Sandbrekkene) Kjersti Furhovden fra Larvik er ansatt som leder av senteret i Tønsberg, og hun sier hun tror det vil være stort behov for et slikt senter, også i Vestfold.  

- Sammen med mine tre medarbeidere skal jeg sørge for å gi gode råd om karrieremuligheter og valg. I tillegg vil vi besvare spørsmål om utdanningsmuligheter, fagsammensetninger, inntaksregler, søknadsfrister og hva som skal til for å komme inn, sier Furhovden.

Kjersti Furhovden, som opprinnelig er fra Bergen, flyttet til Steinsnes på Østre Halsen Larvik i april, Hun kom fra jobb ved Høgskolen i Bodø, og ser fram til at senteret i Tønsberg åpner fredag.

- I motsetning til tidligere er det vanskelig for ungdom som kommer ut fra videregående skole å få arbeid. Her har regjeringen sett at det er et behov, og det er nå lagt føringer for at det skal opprettes slike sentre i alle fylker, sier Furhovden, og legger til at det i tre år har vært prøveordning med sentre i Telemark, Akershus og Nordland, og at disse nå blir permanente etter erfaring med stor pågang.

Tjenestene ved senteret er rettet mot ungdom over 19 år, men også til den som senere i livet ønsker å bytte karriere eller ta videreutdannelse.

- De som dropper ut mens de går på videregående har stort sett gode tilbud på skolen eller i NAV-systemet, men for de som ikke klarer å komme videre etter videregående er det ofte vanskelig å få hjelp. Vi ser at dette er mange i dag, og behovet for et senter som dette er stort. I tillegg er det mennesker på senere stadier i livet som ønsker å skifte karriere, og her kan vi også være til hjelp, sier Furhovden.

Hun sier målet er å hjelpe folk til å ta sine egne valg, og det er snakk om rådgivning og ikke praktisk hjelp til ny jobb eller videre utdanning.

- Vi formidler ikke jobber, men vil vise den som står fast fordi de ikke er i jobb eller ønsker å skifte jobb at det finnes massevis av muligheter. Vi er tre personer med bred erfaringsbakgrunn, og tror vi skal kunne gi god hjelp, sier hun.

Den som ønsker hjelp på karrieresenteret må i første rekke reise til Tønsberg for å få rådgivning.

- Vi vil også reise rundt i kommunene og informere, men selve hjelpen gjør vi fra kontoret i Tønsberg. Men man kan også ringe til oss for å få hjelp over telefon, sier Kjersti Furhovden.

Skal gi hjelp til ungdom etter videregående

Det nye karrieresenteret som åpnes i Tønsberg fredag skal ledes av Kjersti Furhovden fra Larvik.

Karrieresenteret i Vestfold er et tilskudd til NAV og fylkeskommunens øvrige tjenester med fokus på veiledning. Det skal først og fremst være et tilbud til voksne med behov for veiledning om yrkes- og utdanningsvalg. I tillegg skal Karrieresenteret være et ressurs- og kompetansesenter for veiledere i NAV og rådgivere i grunn- og videregående skole som har behov for å utvikle sin kompetanse og kunnskap om hvilke veivalg og muligheter som finnes, og om ulike verktøy for karriereveiledning.

Karrieresenteret er lokalisert i Tønsberg og er et gratis tilbud til innbyggerne i Vestfold, heter det i en pressemelding.

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern