logo

Søk

Du er her:

 

nyjobb50+.no 27.02.14

Fra arbeidssøkende til fast jobb

 

Eva Birkelund (t.h.) møtte Kjersti Furhovden på karrieresenteret i Vestfold tre ganger.

I løpet av høsten 2011 og våren 2012 følte jeg at stillingen min som kontormedarbeider ved en trafikkskole, var usikker. Jeg er 58 år og hadde jobbet der i nesten 6 år. Tidligere har jeg jobbet 21 år som studiekonsulent i en organisasjon for voksenopplæring.

Av Eva Birkelund og foto Eric JohannessenI januar 2012 begynte jeg derfor å følge med på annonser for ledige stillinger. Den første jeg søkte på, var en konsulentstilling i en stor statlig etat. Det var 125 søkere til stillingen, og ti søkere ble innkalt til intervju i første runde. En av disse var meg. 26. januar ble jeg oppringt og innkalt til førstegangsintervju, som skulle være 2. februar.
 

Kontaktet Karrieresenteret

Samme dag som jeg ble oppringt, kontaktet jeg Kjersti Furhovden ved Karrieresenteret i Vestfold og spurte henne om jeg kunne få noen konkrete råd og veiledning i forbindelse med jobbintervjuet. Vi avtalte å møtes om ettermiddagen 1. februar, dagen før intervjuet. Samme dag, før møtet på Karrieresenteret, mottok jeg varsel om permittering fra arbeidsgiveren min.

Før møtet med Kjersti Furhovden sendte jeg henne en epost med opplysninger om bakgrunnen min. Det første møtet med henne ble svært positivt, vi hadde god kjemi og fikk en god dialog. At hun var en kvinne på min egen alder, betydde mye for meg. Hun forsto situasjonen min.

I løpet av et timelangt møte fikk jeg mange nyttige tips og råd om gangen i et intervju og om hvordan jeg burde opptre. Dette var til svært stor hjelp for intervjuet dagen etter. Jeg prøvde så godt jeg kunne, å følge rådene. Dessverre ble ikke jobben min, men jeg fikk vite at jeg hadde gjort et godt inntrykk. Det var alderen som talte i min disfavør! Ansettelsesrådet ønsket en bred alderssammensetning blant de ansatte, og da ønsket de å ansette en yngre person.

 

Oppsøkte arbeidsplasser

Jeg fortsatte å søke jobber, men var blitt fortalt at 70 prosent av alle ledige stillinger ikke lyses ut. Derfor fant jeg ut at jeg måtte oppsøke arbeidsplasser selv. Til dette trengte jeg hjelp til å finpusse CVen og skrive en ”åpen søknad”, og ba derfor om et møte nummer to med Kjersti Furhovden på Karrieresenteret. 14. mars møttes vi til et godt forberedt og positivt møte. Jeg fikk mange nyttige råd, og ikke minst motivasjon til å stå på og tro på at jeg en dag ville komme i mål og få meg jobb. Hun var sikker på det, og det gjorde meg godt å høre det. Etter det andre møtet med karrieresenteret, gjorde jeg disse notatene:
 
  • 70 prosent av alle ledige jobber lyses ikke ut.
  • Viktig å ha nettverk. Bruk venner og kjente – si at jeg er arbeidssøkende og vær åpen.
  • Oppsøk arbeidsplasser – kom uanmeldt og be om å få snakke med personalsjefen eller en annen person jeg vet navnet på.
  • Hvis vedkommende er opptatt, eller ikke til stede – be om å få avtale et møte.
  • Når jeg får snakke med vedkommende, kan jeg levere CV og åpen søknad.
  • Ikke henge meg opp i stillingsstørrelse – det viktigste er å komme innenfor i en bedrift.
  • Heller ikke henge meg opp i om det er vikariat eller fast stilling – søk aktivt på vikariater.
  • Det å være på jobbsøk, vil ta tid – vær tålmodig.
  • Det er ikke uvanlig å sende 30-40 søknader før man får napp (en fattig trøst).

Dagen etter møtet, mottok jeg oppsigelsen fra daværende arbeidsgiver. Jeg ville stå uten jobb fra 1. juli. Jeg fortsatte å søke jobber og drev oppsøkende virksomhet gjennom sommeren og høsten 2012. I alt skrev jeg 14 søknader i denne tiden. I perioden januar til juni 2013 var jeg sykmeldt på grunn av en skulderoperasjon.
 

Lav selvtillit og liten tro på ny jobb

I april 2013 tenkte jeg at jeg måtte komme meg i gang med å søke jobber igjen. Selvtilliten var lav og troen på at jeg skulle komme meg tilbake i jobb, var minimal. Det hadde gått lang tid siden sist jeg hadde smurt matpakke og gått på jobb, i alt ti måneder.

Jeg hadde behov for å få bygget opp troen på meg selv, troen på at jeg kunne utføre en jobb. Men jeg var litt usikker på hva slags jobb jeg ville klare å fylle. Jeg måtte finne tilbake til jobbidentiteten min og mitt positive selvbilde i forhold til jobb. Og jeg måtte finne tilbake til stå-på-viljen til å fortsette å søke jobber. Med disse problemstillingene oppsøkte jeg Kjersti Furhovden på Karrieresenteret for tredje gang på 14 måneder.

Vi hadde et godt og oppbyggende møte 25. april. Etterpå sendte jeg 10 jobbsøknader til.

 

Lyktes etter 14 måneder

1.august 2013 fikk jeg napp på arbeidsmarkedet, og ble tilbudt en 50 prosents fast stilling som kontoransvarlig ved en annen trafikkskole i samme by som jeg hadde jobbet tidligere. Det var 73 søkere til stillingen, fem ble innkalt til intervju og en av dem var altså meg. Jobben ble min, blant annet takket være at navnet mitt var kjent og at jeg hadde et godt rykte. Trafikkskolen kjente mine kvaliteter fra tidligere. Jeg startet opp i jobben 1. oktober, etter en måned med opplæring.

Det var en glede å få dele denne glad-nyheten med Kjersti Furhovden ved Karrieresenteret i Vestfold. Det var hun som ga meg troen på at jeg en dag ville lykkes i å få meg ny jobb. Og slik ble det! Tårene trillet i takknemlighet, da jeg smurte min første matpakke etter 14 måneder og gikk på jobb.
 
 
  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern