logo

Søk

Du er her:

 

Karriereplankurs forhindrer varig drop-out

At ungdom ikke fullfører videregående skole er et alvorlig problem.

Vi får et samfunn der flere mennesker faller ut av arbeidslivet, og ungdom som opplever nederlag i sosiale settinger og knuste fremtidsdrømmer Det er imidlertid mulig å komme seg på banen igjen. Karrieplankurset i regi av Karrieresenteret Vestfold er et bevis på dette.

 Til tross for at vi bor i et land med et av verdens mest utdannede folk og opplever at lesesaler blir fylt opp av kunnskapsrik ungdom, er det en realitet at  mange ungdom ikke fullfører videregående opplæring eller gjennomfører videregående uten å bestå. Vestfold er intet unntak.

 – Vi har erfart at det er mange ungdommer i Vestfold som av ulike grunner faller ut av videregående skole, forteller Kjersti Furhovden, daglig leder ved Karrieresenteret Vestfold. Faktisk er det slik at en del ikke har den kunnskap som skal til for å fullføre et videregående skoleløp. For eksempel avdekker vi at ungdom i tyveårene har gått gjennom hele barndommen og ungdommen uten å lære og lese.

Karriereplankurset resulterer i en ny startKjersti Furhovden Karrieplankurs

Drop-out er ikke en problematikk man kan lukke øynene for. Konsekvensene av tapt skolegang er ofte arbeidsledighet, fattigdom og fysiske og psykiske helseplager. Det siste året har derfor karrieresenteret tatt tak i dette og tilbudt ungdom mellom 20-30 år et karriereplankurs. Målet er å sette opp en plan for gjennomføring av videregående eller grunnskoleopplæring, og ikke minst få ungdommen til starte opp skolegangen sin igjen.

 - Kurset går over 7 uker og vårt fokus er på utdanningsmuligheter, motivasjon av den enkelte og hva som er en realistisk målsetting, sier Kjersti. I løpet av kurset har ungdommene også en ukes hospitering innen for et selvvalgt yrke, slik at de skal få forsøkt seg i en jobb som de har drømt om å få etter endt utdanning.  

Tydelige krav og tett oppfølging

Et betimelig spørsmål er om Karriereplankurset har gitt suksess. – Vi har god grunn til å være fornøyd med resultatene. Av de 20 deltakere som gjennomførte vårt første kurs, var det 19 som fullførte, 15 av dem har fulgt karriereplanen sin. En fikk fast jobb og en er nå lærling. De resterende er inne i et skole- utdanningsløp, og ser ut til å trives veldig godt med sine valg. Til nå har vi har tre kurs av 20 deltagere, og vi planlegger å sette i gang et nytt kurs tidlig neste vår, forteller Kjersti.

Etter å ha jobbet mange år med ungdom og karriereplanlegging vet Kjersti mye om hva som skal til for å lykkes med å snu nederlag til suksess for de unge som har ramlet ut av skolen.

 – Vi er helt klare på hva som er målet med kurset og hva som er forventet av dem. De er alle gjennom både individuelle samtaler og gruppesamtaler for at de skal forstå realitetene og hva som er mulig å få til ut fra sin livssituasjon. Tett oppfølging både på kurset og i skolesituasjonen er avgjørende for suksess. Likeledes at ungdommene forstår at de ikke kommer noen vei uten å møte opp og at de leverer det vi har avtalt, forteller Kjersti.

Å lese ungdommenes evaluering av kursene er oppmuntrende, men det viktigste av alt er at  Karriereplankurset gjør terskelen for å starte opp igjen på skole/utdanning lavere, og kurset er et bevis på at drop-out ikke er ugjenkallelig.

Kjersti Furhovden og hennes medarbeidere har så langt gjennomført 3 Karriereplankurs. Nå planlegges nytt kurs våren 2012.

 Fakta om Karrieresenteret Vestfold

  • Åpnet september 2009
  • Eiet av NAV og Vestfold fylkeskommune
  • Utgjør et tilskudd til de øvrige tjenestene i NAV og fylkeskommunen
  • Kjernevirksomheten er karriereveiledning for voksne over 19 år
  • Gjennomfører kurs for veiledere i NAV og rådgivere i skolen
  • Karriereplankurs for ungdom som ikke har fullført videregående skole
  • Ungdom som blir tatt inn på Karriereplankurs får økonomisk støtte

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern