logo

Søk

Du er her:

 

Brukerne fornøyd med Karrieresenteret

Publisert 22.08.12 Tekst og foto Bernhard Grønnevik Nav Vestfold

En brukerundersøkelse, gjennomført av VOX*, viser at Karrieresenteret i Vestfold scorer høyt på både kvantitet og kvalitet. Sett med NAVs øyne er det meget interessant at 99 prosent av brukerne svarer at veileders kunnskaper om det lokale arbeidsmarked er viktig for et godt karriereveiledningstilbud.Karrieresenteret i Vestfold oppnår gode score gjennom hele undersøkelsen. 81 prosent av de spurte er fornøyd (43 prosent) eller svært fornøyd (38 prosent) med karriereveiledningen. Hele 87 prosent sier at de vil bruke tilbudet igjen hvis behovet oppstår, mens 84 prosent vil anbefale det til andre. Tallene baserer seg på svar fra 141 av totalt 324 brukere som fikk veiledning i perioden fra september 2011 til februar 2012.

 
Fra venstre Webjørn Lie, Leder av Karrieresenteret Kjersti Furhovden, Gøril Erikstad og Sonja Susnic

Hvem nyttiggjør se av tilbudet?
I undersøkelsen søkte man også svar på hvem brukerne av tjenestene er og hvordan de får kjennskap til dem. Svarene viser at 62 prosent er over 30 år, 1/3 er kvinner og at 76 prosent er født i Norge. 31 prosent har grunnskole som høyeste fullførte utdanning, 32 prosent har fullført utdanning på videregående skole nivå mens 31 prosent har høyere utdanning. Det er med andre ord mennesker med høyst ulik utdannelsesbakgrunn som har behov for karriereveiledning.

Hvorfor karriereveiledning?
Brukerne oppgir mange grunner for at de ønsker karriereveiledning. De viktigste er;
- få veiledning om utdanning (54 prosent) - ønsker endring av arbeidssituasjon (få jobb, bytte jobb) (38 prosent)
- få veiledning om yrkesvalg (37 prosent)
- ønsker omskolering eller etter- og videreutdanning (37 prosent)
- få veiledning om jobbmuligheter (37 prosent)
- få kartlagt min kompetanse (29 prosent)

Hvor de får kjennskap til tilbudene?
Mange forskjellige kilder, men NAV er den aller viktigste. Tilbakemeldingene peker i retning av at vi må fortsette å fortelle brukerne våre om Karrieresenteret i Vestfold og de tjenestene de produserer.

Resultarter fra brukerundersøleksen: Vestfold 2012

*VOX er nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern