logo

Søk

Høyere utdanning

Høyere utdanning omfatter universitets- og høgskoleutdanning og bygger normalt på eksamen fra treårig videregående opplæring.

Samordna opptak har ansvar for å administrere opptak til universitet og høgskole.

Gjennom Samordna opptak kan du både sende inn søknad, se dine elektroniske vitnemål og sjekke om du er kvalifisert til studiene du ønsker å ta.

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern