logo

Søk

Andre interesseverktøy

Veivalg er NAV sitt gratis interesseverktøy

Det du bør være klar over når du bruker veivalg, er at den ikke fanger opp alle faktorer som gjelder din spesielle situasjon og personlige forhold innen helse, økonomi, familieforhold osv. Det anbefales derfor at man kombinerer bruk av verktøyet med samtaler med din NAV veileder. Et karrierevalg er sammensatt og kan sjelden tas på bakgrunn av en enkelt test. Veivalg kan likevel gi en viss pekepinn på alternative veier som kan passe for deg.

Ut fra dine yrkesinteresser og ferdigheter kan du få lister over yrker du passer til og informasjon om disse yrkene.

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no