logo

Søk

Har du utdanning fra et annet land og ønsker å søke høyere utdanning i Norge? For å få studieplass må du ha:

1       Generell studiekompetanse

Du må ha en utdanning som gir generell studiekompetanse i Norge. Se hva slags utdanning som dekker kravet ved å velge et av landene under. Finner du ikke landet ditt?

Sjekk GSU-listen: http://www.nokut.no/no/Fakta/Databaser-og-oversikter/GSU-listen/ eller

samordna opptak:  http://www.samordnaopptak.no/info/kontakt/index.html.

E-post: sokerinfo@samordnaopptak.no         Telefon:  21 49 56 09

2       Dekket krav til norsk og engelsk

Når du søker må du dokumentere at du har tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk.

Krav til norsk:

A      Mangler du bare norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått én av følgende prøver:

  • eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole
  • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig (Bergenstesten), med minimum karakteren "Bestått". Har du tatt testen før 2009, må du ha minst 450 poeng
  • eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
  • fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter.
  • Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge  med resultatet B2 på alle fire delprøver

Du dekker også kravet i norsk hvis du har gått alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole.

B      Mangler du et år med universitetsutdanning for å oppnå generell studiekompetanse, må du ta:

  • eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole

Hvis du har utenlandsk videregående skole som gir generell studiekompetanse bortsett fra norsk, men har fullført norsk grunnskole, har du dekket norskkravet. Det samme gjelder søkere med IB-diplom/certificate uten norsk.

Søkere med IB-diplom/certificate uten norsk og som heller ikke har norsk grunnskole, kan dekke norsk med en av prøvene nevnt over.

Søkere med fransk baccalaureate med norsk som fag, dekker norskkravet.

Krav til engelsk:

A      Alle kan dekke kravet til engelsk med én av følgende prøver:

B      Det er også mulig å dekke kravet til engelsk hvis du

  • har fullført universitetsgrad i faget engelsk språk eller engelsk litteratur
  • har fullført ett års universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk

3       Riktig dokumentasjon

Du må kunne dokumentere utdanning og språkkrav. Hva slags dokumentasjon vi krever er spesifisert under hvert enkelt land.

Linken finner du her: http://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/

 

 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern