logo

Søk

Volontørtjeneste er frivillig arbeid i utlandet

Volontørtjenesten gjør det mulig for ungdom mellom 18-30 år å jobbe frivillig i 2-12 måneder i et annet land i Europa.

Kostnader til reise og opphold blir dekket. Det finnes mange forskjellige arbeidsfelt å velge mellom, og du bestemmer selv hvor du vil dra. På hjemmesiden til Aktiv ungdom kan man søke på aktuelle prosjekter, på ulike land og/eller ulike tema.


Hva kan jeg jobbe med?

Du kan jobbe med mange forskjellige slags prosjekter rundt i Europa. Prosjektene omhandler alt fra helse, kunst, miljø, idrett, kultur, sosial integrering, hjemløse, barn og ungdom og mye mer. 

De godkjente vertsprosjektene er registrert i en felles europeisk database. Du bestemmer selv hvilket land og hvilket prosjekt du vil søke på. Prosjektene er sortert etter land og hva slags tema/type arbeid prosjektet går ut på. Prosjektbeskrivelsene inneholder en redegjørelse av organisasjonen, lokalsamfunn, målsetninger for prosjektet, arbeidsoppgaver for volontøren, og informasjon om kost og losji.

Det tar tid å organisere et frivillig arbeidsopphold i utlandet. Du bør regne mellom 6 og 12 måneder fra du starter forberedelsene med å finne senderorganisasjon og vertsprosjekt, til du kan dra av gårde.

Les mer om volontørtjenesten til Aktiv ungdom på deres hjemmeside.

Andre nyttige linker finner du til høyre.

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern