logo

Søk

Du er her:

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir informasjon om Karrieresenteret Vestfold sin innhenting, bruk, lagring og sletting av personopplysninger, i forbindelse med befolkningens bruk av senterets karriereveilednings tilbud. Vi ønsker med dette å bidra til trygghet og tillit til at personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovgivning om personvern.

Ansvarsforhold og kontaktinformasjon
Karrieresenterets leder Line Hogstad er ansvarlig for senterets behandling av personopplysninger. Har du spørsmål om dette, eller om personvern og informasjonssikkerhet kan du sende en e-post til lineh2@karrierevestfold.no eller ringe Line Hogstad på telefon 477 09 498.

Generelle prinsipper for informasjonssikkerhet
Loven pålegger oss at alle personopplysningene vi henter inn og bruker i løpet av karriereveiledningsprosessen er tilstrekkelig sikret. I din kontakt med karrieresenteret gir du fra deg personopplysninger. Vi behandler disse i tråd med gjeldene lovverk på området. Det betyr at:

  1. Vi sørger for at kun ansatte som har et tjenstlig behov for det, får tilgang til opplysningene om deg.
  2. Vi sikrer at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.
  3. Vi sørger for at personopplysningene er tilgjengelige for ansatte når de utfører arbeidsoppgaver for å gi deg en best mulig tjeneste.

Våre rutiner gjennomgås og revideres regelmessig slik at sikkerheten til enhver tid er så god som mulig. Dersom vi oppdager rutiner som ikke fungerer etter hensikten, følges dette opp.

Det rettslige grunnlaget for senterets behandling av personopplysninger
Karrieresenteret behandler kun personopplysninger som kunden selv har oppgitt til oss. Behandlingen er følgelig basert på ditt samtykke. Vi mottar personopplysningene via vår nettbestillingsfunksjon, og gjennom den påfølgende telefonsamtalen hvor vi avtaler tidspunkt for første karriereveiledning, og senere i løpet av selve karriereveiledningene. Ved å krysse av i avkrysningsboksen på bestillingsskjemaet samtykker du i at vi behandler personopplysninger fra deg, og du aksepterer samtidig måten vi behandler personopplysningene på.

Hvilke opplysninger som behandles
I bestillingsprosessen samler vi inn følgende personopplysninger; navn, e-postadresse, telefonnummer, bostedskommune, alder, ønskelige fokusområder i karriereveiledningen og din situasjon i dag.

Formålet er primært at din karriereveileder skal tilby så god karriereveiledning som mulig. Vi benytter også noe av informasjonen til vår anonyme kunderegistrering. Denne brukes kun til statistikk over hvilke kategorier innbyggere som benytter senterets tjenester og ingen av opplysningene i kunderegistreringen kan knyttes til enkeltpersoner.

Det er kun karrieresenterets medarbeidere som har tilgang til bestillingskjema. En av senterets medarbeidere kontakter deg på det telefonnummeret du har oppgitt i bestillingskjemaet.

Karrieresenteret sletter rutinemessig alle personopplysninger om deg som kunde fra sitt system etter den siste karriereveiledningen.

Taushetsplikt og etiske retningslinjer
Personvern handler om retten til et privatliv, og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Alle medarbeidere på Karrieresenteret har taushetsplikt og har underskrevet taushetserklæringen som gjelder for ansatte i Vestfold fylkeskommune og NAV Vestfold. De ansatte plikter følgelig å hindre at andre får adgang eller kjennskap til personlige opplysninger om deg, dersom du ikke har gitt samtykke til dette.

Karrieresenteret har forpliktet seg til å følge «Etiske retningslinjer for karriereveiledningssamtalene ved de fylkesvise karrieresentrene». Du finner retningslinjene på vår nettside.

Om bruk av informasjonskapsler på karrierevestfold.no
Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin hver gang du besøker nettstedet. Vi benytter Google Analytics til å se hvor fra den enkelte beøkende kommer inn på vår nettside, når den besøkende var der, hvor mange ganger den besøkende har vært innom vår nettsider o.l. Vi lagrer aldri informasjon som kan brukes til å identifisere deg personlig. Denne informasjonen brukes kun til å lage rapporter og forbedre nettstedet.

Databehandleravtaler
Vi har databehandleravtaler med eksterne leverandører som lagrer personinformasjon. Databehandleravtalene sikrer at partene i avtalene opptrer i henhold til gjeldende lovverk for personvern.

Generelt om dine rettigheter vedr. personopplysninger du gir fra deg, utdrag:
Rett til at personopplysninger ikke videreformidles; Virksomheter skal ikke videreformidle informasjon om innbyggere til tredjepart uten at det foreligger samtykke til dette. Karrieresenteret videreformidler ikke personopplysninger til andre. Måten vi jobber på forutsetter at de av våre kunder som har behov for det, selv må ta ansvar for å dele eventuell relevant informasjon fra karriereveiledningsprosessen med andre.

Rett til å trekke samtykke tilbake; Du har rett til å trekke tilbake samtykket på et hvilket som helst tidspunkt. Dersom du ønsker å trekke samtykket, vil behandlingen opphøre og personopplysningene vil bli slettet.

Retten til å klage til Datatilsynet; Hvis du mener at karrieresenteret ikke har overholdt sine plikter i personopplysningsloven har du rett til å klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

Personvernerklæringen er sist oppdatert 10.juli 2018 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern