logo

Søk

Anerkjennende menneskemøter - Artikkel av Guri Romtveit

Artikkelen belyser temaet "Forståelsesramme for veiledning av mennesker i mottak"

Sammendrag av artikkelen

Anerkjennende menneskemøter er en forståelsesramme for veiledning av mennesker i mottak, forankret i kunnskap fra utviklings – og traumepsykologi. Forståelsesrammen omfatter holdnings – og handlingsaspekt som skal fremme likeverd og styrke relasjonell kontakt mellom veileder og deltaker.

Anerkjennende menneskemøter bygger på en pedagogisk forståelse av at vekst først og fremst skjer i et anerkjennende samspill. Og i fellesskap som preges av varme og tilhørighet. Dette er mål som må ivaretas på lik linje som mål for programelementene i fulltidsprogrammet. Artikkelen tilfører slik et tilleggsperspektiv til hvordan en forstår raskere kvalifisering av mennesker med fluktbakgrunn.

Artikkel-Anerkjennende menneskemøter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern