logo

Søk

Du er her:

Sonja Susnic

Karriereveileder

 

Tlf: 95969022

 

E-post: sonja.susnic@vtfk.no

 

 

 

 

Sonja Susnic ble ansatt ved Karrieresenteret Vestfold 1.august 2009. Hun har bakgrunn som allmennlærer, med fagene kroppsøving, matematikk og naturfag. Hun har videreutdanning i veiledning og coaching, strategisk kompetanseutvikling/ledelse, markedskommunikasjon, informasjon og samfunnskontakt/PR, velferdsrett og karriereveiledning. I tillegg holder Sonja på med Master i Karriereveiledning. Hun er også sertifisert i verktøyene VIP24,Profråd, NEO PI-R, SCI, Karriereverktøy og Jobpics. Sonja har jobbet som lærer på barne- og ungdomstrinnet. Hun har jobbet som rådgiver i Aetat,Trygdeetaten og på NAV. Der jobbet hun med ungdom og uføre med behov for bistand til å komme tilbake til arbeid. Hun har bred erfaring med å hjelpe mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger, til å se sine muligheter innen studie- og yrkesvalg. Hun har startet og vært leder av idrettskole og har 30 års erfaring som håndballtrener. Sonja er også webmaster for hjemmesiden til Karrieresenteret Vestfold,  hvis du har innspill på noe vi bør skrive om kan du kontakte henne. 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern