logo

Søk

Andre interessetester

Ønsker du selv å kartlegge dine interesser, finnes det flere gratis tester.

Det du bør være klar over når du bruker disse testene, er at de ikke fanger opp alle faktorer som gjelder din spesielle situasjon for eksempel når det gjelder helse, økonomi, familieforhold osv. Det anbefales derfor at man kombinerer tester med veiledningssamtaler. Et karrierevalg er sammensatt og kan sjelden tas på bakgrunn av en enkelt test. Testene kan likevel gi en viss pekepinn på alternative veier som kan passe for deg.

Veivalg på nav.no:  Ut fra yrkesinteresser og ferdigheter kan du få lister over yrker du passer til og informasjon om disse yrkene.

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no