logo

Søk

Andre interessetester

Ønsker du selv å kartlegge dine interesser, finnes det flere gratis tester.

Det du bør være klar over når du bruker disse testene, er at de ikke fanger opp alle faktorer som gjelder din spesielle situasjon for eksempel når det gjelder helse, økonomi, familieforhold osv. Det anbefales derfor at man kombinerer tester med veiledningssamtaler for å sjekke ut om feilkildene er fanget opp. Et karrierevalg er sammensatt og kan sjelden tas på bakgrunn av en enkelt test. Testene kan likevel gi en viss pekepinn på alternative veier som kan passe for deg.

Veivalg på nav.no:  Gjennom Veivalg kan du lage dine egne profiler etter hvordan du vurderer dine yrkesinteresser, dine ferdigheter og dine karriereverdier. Ut fra profilene for yrkesinteresser og ferdigheter kan du også få lister over yrker du passer til og informasjon om yrkene.

Karrierelink - Dette er en norsk test som du vil bruke rundt en halvtime på å ta. En kort rapport er gratis og gir deg godt innblikk i hva du bør gjøre, og synes du det virker interessant kan du kjøpe en større test for 1250 kroner. Testen krever registrering og har mange spørsmål, og gratisversjonen av rapporten er kort.

 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no