logo

Søk

23/5-regelen

Hvis du fyller 23 år eller mer det året du skal søke om opptak, kan du kvalifisere deg på på grunnlag av 23/5-regelen.

For å få generell studiekompetanse gjennom 23/5-regelen må du oppfylle tre vilkår:

  1. Du må fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak.
  2. Du må ha tatt alle de seks studiekompetansefagene.
  3. Du må dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning.

Studiekompetansefagene

De seks studiekompetansefagene tilsvarer ett år på videregående skole, men du kan også ta fagene som privatist. På www.vilbli.no finner du informasjon om hvor du kan ta fagene.

De seks studiekompetansefagene

Norsk – hovedmål, sidemål og muntlig               393 årstimer

Engelsk                                                           140 årstimer

Historie                                                            140 årstimer

Samfunnsfag                                                     84 årstimer

Matematikk                                                      224 årstimer

Naturfag                                                          140 årstimer

I tabellen over har vi skrevet hva fagene heter, og hva omfanget av fagene er i Kunnskapsløftet. Du kan også ha dekket studiekompetansefagene med fag du har tatt før Kunnskapsløftet (før 2008), eller fag du har tatt på teknisk fagskole eller på forkurs. I liten over studiekompetansefagene kan du se hvilke studiekompetansefag du har.

Studiekompetansefagene må du dokumentere med ett eller flere vitnemål og kompetansebevis.

Hva dekker kravet til praksis?

Du må dokumentere minst 5 års fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning. De seks studiekompetansefagene regnes som ett år.

Med «5 års fulltid» menes at all den praksisen og utdanningen du har til sammen må utgjøre 5 års fulltid. Hvis du for eksempel har jobbet to år i 50 % stilling, vil dette tilsvare ett år. En fulltidsjobb er 37,5 timer i uka.

Praksis og utdanning du har, kan ikke overlappe hverandre. Hvis du for eksempel har studert og jobbet i 100 % samtidig i 1 år, vil du ikke kunne få uttelling for mer enn 1 år. På samme måte vil du ikke kunne få uttelling for mer enn 1 år selv om du har jobbet 150 % på et år.

Utdanning må ha vært på fulltid i minst ett semester eller halvår for å telle med. Har du gått på skole i ett og et halv semester, vil du kun få uttelling for et halvt år.

Det er en forutsetning at du dokumenterer praksisen med godkjent dokumentasjon. Det er ditt ansvar at opplysningene på dokumentasjonen din er riktig. Hus å ha dokumentasjonen klar i god tid før innsendingsfristen.

Søknadsfristen er 15. april.

 

 

 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern