logo

Søk

Du er her:

Overganger – ungdomsskole – videregående skole – høgskole - arbeid

 

«Innafor på ungdomsskolen – utafor på videregående skole?»

m/Willy Aagre, Institutt for pedagogikk og skoleutvikling  Høgskolen i Buskerud og Vestfold

 

«Derfor bør du velge utdanning!»

m/Gisle Hellsten, Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo

 

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern